องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอเลขที่สำนักงาน

169 หมู่ 9 อบต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์: 042 – 219711-14 โทรสาร 042-219714 e-mail : saraban@soephole.go.th