จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

(081-1845336)

พนักงานจ้างป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

1536554349_2736

นางสาวสุนิสา โสภาคำ

คนงานทั่วไป

1403766706_4939

นายมงคล ตานุชนม์

พนักงานขับรถกู้ชีพ

1536552911_6196

นายประกาศิต สินเทาว์

พนักงานขับรถน้ำ

Picture26-150x200

นายอนันต์   สุวรรณหาร

คนงานทั่วไป