สายด่วนนายก

นายอภิศักดิ์   พรมโท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

097-3162029 , 087-2228408 

อีเมลล์ : apisak5326@gmail.com

Line ID : 097-3162029