การประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ นายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วย กำนันตำบลเสอเพลอ ผู้ใหญ่บ้านสงเปลือยทั้ง 4 หมู่ คณะกรรมการวัดโนนพระ ได้จัดประชุมหารือและร่วมระดมความคิดในประเด็นปัญหาการบริหารจัดการที่สาธารณะบริเวณวัดโนนพระ บ้านสงเปลือย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้จัดสรรการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค การใช้ประปาหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป