โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายอนงค์ เหง้าพพรหมมินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เสอเพลอ ใต้มอบถุงยังชีพ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกิจกรรมที่ 1.2
บูรณาการแผนครัวเรือน และติดตำมความก้าวหน้าของทีมปฏิบัติ ตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วย ทีมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ระดับ 3 ในเขตพื้นที่
ตำบลเสอเพลอ ดำเนินการมอบถุงยังชีพสอบถามและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่ม เปราะบางประชาชนในเขตตำบลเสอเพลอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น