โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านบทบาทสตรีในชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และบทบาทสตรีของการพัฒนาชุมชนให้มีการช่วยเอเกื้อกูลกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น