โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่  ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ โดยยาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *