ประชาสัมพันธ์เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบน้ำเสียตามมาตรา 80

แบบบันทึก ทส.1 และทส2 ความเป็นมา กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระ […]

อ่าน เพิ่มเติม

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติคว […]

อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน)

037-รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-2ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผลคะแนนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลคะแนนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพน [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท [...] อ่าน เพิ่มเติม