การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 ก.ย. 2565)

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ-ประจำปีงบประม [...] อ่าน เพิ่มเติม

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 ส.ค. 2565)

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ-ประจำปีงบประม [...] อ่าน เพิ่มเติม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ […]

อ่าน เพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายอนงค์ […]

อ่าน เพิ่มเติม

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมชาติ สาริโท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล เสอเพลอ ออกพื้นที่เก็บภาษีป้าย พร้อมทั้งสำรวจร้านค้ายกเลิกกิจการ

อ่าน เพิ่มเติม