ออกพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียงที่มีความต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูป

นที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2566กองสวัส […]

อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พ.ศ.2566

อ่าน เพิ่มเติม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกับ ก.อรมน อุดรธานี มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาศในพื้นที่ตำบลเสอเพลอ

อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

อ่าน เพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 130 ปี

จังหวัดอุดรธานี จัดทำเหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธ […]

อ่าน เพิ่มเติม

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ รองปลัด และเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA ณ ห้องประชุมทองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี

อ่าน เพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 นายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การ […]

อ่าน เพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ทางคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเห […]

อ่าน เพิ่มเติม

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การบริ […]

อ่าน เพิ่มเติม

รายงานสรุปผลแบบดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ รอบประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ-2-65ดาวน์โหล [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

4.ประชุม-สามัญ-สมัย-3-2565-29-08-65-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม

นายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้ […]

อ่าน เพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ผ่าตัด ดำเนินการทำหมัน สุนัขและแมว ณ วัดสุวรรณาราม บ้านโคกศรีสำราญตำบลเสอเพลอ

อ่าน เพิ่มเติม

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 ก.ย. 2565)

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ-ประจำปีงบประม [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

3.ประชุม-สามัญ-สมัย-3-2565-18-08-65-ครั้งที่-1-2ดาวน์โห [...] อ่าน เพิ่มเติม