ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประจำปี 2567 

ว561ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการท […]

อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

4.ประชุม-สามัญ-สมัย-3-2565-28-08-65-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

3.ประชุม-สามัญ-สมัย-3-2566-16-08-66-ครั้งที่-1ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2566ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุม-สมัย-2-66-30-มิ.ย.66ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

โครงฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอไ […]

อ่าน เพิ่มเติม

การประชุมเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจริญจิต สืบสาว […]

อ่าน เพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสสำคัญของชาติไทย ห้วงเดือนกรกฎาคม 2566

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอ […]

อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

1ประกาศ-ระเบียบสภา-อบต_compressedดาวน์โหลด ilovepdf_mer [...] อ่าน เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการรร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรม […]

อ่าน เพิ่มเติม

 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่ […]

อ่าน เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดร.นายแพทย์ปรเมษฐ์  กึ่งโก้ นาย […]

อ่าน เพิ่มเติม

ออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่

ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2566 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเส […]

อ่าน เพิ่มเติม

ออกบูธนิทรรศกาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอร่วมออ […]

อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม