การดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองนาคำ-วังหน้าผา ช่วงโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม-บ้านเสอเพลอ หมู่ที่ ๒ ปีงบประมาณ 2564

อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายโรงเรือนเก็บวัสดุ ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บวัสดุ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-ม.15ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหนองแดง ม.13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้ [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี  2565(รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี-2565รอบ- [...] อ่าน เพิ่มเติม