ประกาศ เรื่องการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเรื่อง-การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบ [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน-2566ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม-2566ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-2566ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-2566 [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-2566ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-2566ดา [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2566ดา [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์-25 [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-2566ดา [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-2565ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน-256 [...] อ่าน เพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-2565ดา [...] อ่าน เพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๑๙ กว้า ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรแบบ Asphattic concrete ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถ [...] อ่าน เพิ่มเติม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกบ้านนายลำดวน ดีงูเหลือม ไปแยกรอยต่อบ้านสงเปลือยหมู่ที่ ๑๖

เรื่อง-ปรพกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปรำจำปีงบประมาณ [...] อ่าน เพิ่มเติม

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-ะ.ศ.2566ดาว [...] อ่าน เพิ่มเติม

เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการใช้จ่ายจ่ายเงิน รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการใช้จ่ายจ่ายเงิน-รอบระยะเวลา-6-เดือนแรกของปีง [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256 [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายบุญมาก นิจะนัน ไปฝายน้ำล้นโนนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-คสล.-ม.10_0001ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2566ดาวน์ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ-ขยายกำหนดเวลาดำเนินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประ [...] อ่าน เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อรถ-รถบรรทุก-ดีเชล-แบบดับเบิ้ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกรีตเสรอมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคา (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 บ้านโนนศรีสมพร ม.10 จากบ้านนายบุญมาก นิจะนัน ไปฝายน้ำล้นโนนขมิ้น

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2566ดาวน์ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน66ดาวน์โ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง66ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนม(สพด.ภาคเรียน2ครั้งที่1)

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนมสพด.ภาคเร [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนม(สพฐ.ภาคเรียน2ครั้งที่1)

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนมสพฐ.ภาคเร [...] อ่าน เพิ่มเติม