ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256 [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายบุญมาก นิจะนัน ไปฝายน้ำล้นโนนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-คสล.-ม.10_0001ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2566ดาวน์ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ-ขยายกำหนดเวลาดำเนินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประ [...] อ่าน เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อรถ-รถบรรทุก-ดีเชล-แบบดับเบิ้ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกรีตเสรอมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคา (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 บ้านโนนศรีสมพร ม.10 จากบ้านนายบุญมาก นิจะนัน ไปฝายน้ำล้นโนนขมิ้น

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2566ดาวน์ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน66ดาวน์โ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง66ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนม(สพด.ภาคเรียน2ครั้งที่1)

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนมสพด.ภาคเร [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนม(สพฐ.ภาคเรียน2ครั้งที่1)

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนมสพฐ.ภาคเร [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ-เรื่อง-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประม [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e- [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศ-ขยายเวลาชำระภาษีดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

การดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองนาคำ-วังหน้าผา ช่วงโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม-บ้านเสอเพลอ หมู่ที่ ๒ ปีงบประมาณ 2564

อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายโรงเรือนเก็บวัสดุ ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บวัสดุ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-ม.15ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหนองแดง ม.13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้ [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี  2565(รอบ 6 เดือนแรก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี-2565รอบ- [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากล้วย ถึงบ้านโคกสว่าง ม.3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.3-2ดาวน์โห [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ 9

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างสนามกีฬาดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทองอินทร์ หมู่ 13 ถึงสายบ้านหนองหว้า อ.หนองแสง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.13ดาวน์โหล [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากล้วย ถึงสายบ้านโคกสว่าง ม.3

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนน-คสล.ม.3-1ดาวน์โห [...] อ่าน เพิ่มเติม

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

การตรวจสอบรายงานการเงิน-สำหรับปีสิ้นสุดวดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม