ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e- [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศ-ขยายเวลาชำระภาษีดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม