พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอภิศักดิ์ พรมโท นา […]

อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกโครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาฯ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกโครงการส่งเสริมช่วยนักเ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ตำบลเสอเพลอ ประจำปี 2566

ระเบียบกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี-2566ดาวน์โหลด ใบสมัครกีฬ [...] อ่าน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา โครงการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ประกาศรับนักเรียนช่วงปิดเทอม2566_0001ดาวน์โหลด ใบสมัครโ [...] อ่าน เพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัตตามระเบียบการจ่ายเงินของสถานศึกษา ปี 2562

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินของสถานศึกษาดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี แค่นี้เราทำได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ว่าที่ ร้อยโทกฤดากร อึ่งสะก […]

อ่าน เพิ่มเติม

บริการแจกจ่ายอาหาร และอาหารเสริม(นม) ศพด.วัดศิริชัยเจริญ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 2019 ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั […]

อ่าน เพิ่มเติม

บริการแจกจ่ายอาหารและอาหารเสริม(นม) ศพด.วัดใหม่สงเปลือย

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 2019 ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั […]

อ่าน เพิ่มเติม

บริการแจกจ่ายอาหารและอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านทองอินทร์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 2019 ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ […]

อ่าน เพิ่มเติม