โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ ประจำปี 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอจัดทำ […]

อ่าน เพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด ตารางสรุปยอดแบบสำรวจสุนัขและแมวดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566ด [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

037-รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-ประจำปีงบปร [...] อ่าน เพิ่มเติม

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 19

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประ [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประำปี2565

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯประจำปี2565-3ดาวน [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (12เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯประจำปี2565-2ดาวน [...] อ่าน เพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตฯประจำปี 2565 (12เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯประจำปี2565ดาวน์โ [...] อ่าน เพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-เพื่อยกระดับคุณธรรมและควา [...] อ่าน เพิ่มเติม